Fii actor pentru o comunitate transformată, integrată și sustenabilă – FACTIS

Asociația Vasiliada este partener în proiectul inițiat de Fundația WORLD Vision România – FACTIS „Fii Actor pentru o Comunitate Transformată, Integrată și Sustenabilă!”

 

Obiectivul principal al proiectului îl constituie reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din Comuna Argetoaia prin operaționalizarea și sustenabilizarea unui continuum de servicii și de măsuri destinate unui număr de 555 de persoane din grupul țintă, dintre care 100% beneficiază de măsuri și servicii integrate, 150 de persoane de etnie romă, implementate de echipe pluridisciplinare, atât în cadrul Centrului de Asistență Comunitară Integrată Argetoaia, cât și prin intermediul serviciilor mobile adresabile întregii comunități.

 

Perioada de implementare:

Iulie 2018 – Noiembrie 2021

 

Parteneri:

−Fundația World Vision România (Inițiator proiect);
−Policy Center for Roma Minorities;
−Primăria Comunei Argetoaia;
−Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN;
−Centrul de Analiză și Inovare Economico-Socială – CAIES;
−Școala de Arte și Meserii Argetoaia.

 

Activități:

Parteneriatul cu comunitatea pentru intervenţia în domeniul locuirii

-Minim 130 de gospodării evaluate pentru a identifica elor care se află în cel mai mare risc din punctul de vedere al locuirii și familiile cele mai vulnerabile din punct de vedere socio-economic;

-30 de gospodării monitorizate în timpul efectuării reparaţiilor şi renovărilor;

-20 de gospodării selectate în vederea relizării unor intervenții de o amploare mai mică, în vederea prevenirii incendiilor;

-50 de recepții de lucrări de reparaţii şi renovări cu implicarea voluntară a familiilor beneficiare;

-30 de familii implicate, prin acţiuni de voluntariat, în renovări şi reparaţii;

-Minim 85 de familii vor primi sprijin în vederea reglementării actelor de proprietate;

-15 gospodării selectate în vederea relizării unor intervenții de o amploare mai mică, în vederea prevenirii incendiilor;

-15 gospodării selectate în vederea realizării intervențiilor de reparații și amenajări;

-Informarea şi instruirea unui număr de 30 de familii;

-Recepţii de lucrări la un număr de 30 gospodării;

 

Campanie de informare preventivă

-Satul Argetoaia selectat în vederea creşterii nivelului de conştientizare şi împuternicire a comunităţii pentru a răspunde la dezastru;

-O campanie de informare derulată în satul selectat;

-2000 de pliante infografice pentru adulţi incendii;

-200 Pliante infografice pentru adulţi cutremur;

-2000 Pliante cu desene despre modalităţile prin care famillile pot avea grijă de locuinţele lor;

-1000 broşuri cu desene despre comportamentele ce trebuie avute înainte, în timpul şi după producerea unui cutremur/incendiu;

-400 afișe cu diverse teme publicate în vederea instruirii și educației civice;

-200 de pachete cu broşuri de colorat cu situaţii de prevenţie, set de culori şi o gustare sănătoasă (200 pachete – pungă cu fructe);

-cel puțin 10 întalniri cu comunitatea;

-un training pentru sat;

-2 Consultări cu IGSU la nivel județean cu privire la incidenţa dezastrelor naturale în comunităţile din cadrul proiectului;

-O piesă de teatru pusă în scenă;

-20 de elevi voluntari selectaţi pentru punerea în scenă a piesei;

-20 de elevi voluntari instruiţi cu date tehnice specifice DRR;

-Cel puțin 500 de persoane vor fi informate despre riscurile la care sunt supuse şi vor putea să reacţioneze corect în cazul în care are loc un dezastru;

-Cel putin 500 de persoane vor şti cum să aibă grijă de locuinţele lor;

-Minim 180 de copii vor beneficia de educaţie despre comportamentele adoptate în situații de risc, prin joacă.

 

Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgență

-O evaluare pentru comunitatea selectată;

-Un plan de dezvoltare al Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgență Local Argetoaia;

-2 schimburi de experienţă la nivel de judeţ între Serviciile de Voluntari pentru Situații de Urgență;

-1 întâlnire a Expertului Răspuns şi Prevenţie Dezastre cu reprezentanţi ai grupurilor Serviciului de Voluntari pentru Situații de Urgență Local Argetoaia.

 

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, prin Programul Pperațional capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Incluziunea Socială și Combaterea Sărăciei”