„Hai la școală!” – proiect pentru prevenirea abandonului școlar al copiilor din grupuri defavorizate

Obiectiv: Dezvoltarea de măsuri integrate pentru reducerea şi prevenirea abandonului şcolar şi promovarea accesului la educaţie pentru copiii din categorii sociale vulnerabile, din judeţul Dolj.

 

Proiectul are în vedere prevenirea abandonului școlar și dezvoltarea abilităților de viață pentru elevii cu deficiențe auditive și cei din învățământul de masă aflați în situații de risc, folosind metode bazate pe educația creativă.

 

Perioada de implementare:

 

Aprilie 2018 – Noiembrie 2021

 

Parteneri – Inspectoratul Școlar Județean Dolj

 

Școli beneficiare:

 

– Școala Specială ”Sf. Vasile” din Craiova;
– Școala Gimnazială ”Lascăr Catargiu” Craiova;
– Școala Gimnazială ”Petre Mănărcescu” Lipovu;
– Școala Gimnazială Cerăt;
– Școala Gimnazială Bratovoești;
– Școala Gimnazială Gângiova;
– Școala Profesională Valea Stanciului.

 

Activități și rezultate:

 

Gradinița prietenoasă pentru:
– 30 antepreșcolari;
– 73 preșcolari.

 

Program “Școală după școală” pentru:
– 128 elevi din ciclul primar.

 

Educație remedială la Matematică și Limba Română:
– 269 elevi din ciclul gimnazial

 

Terapie logopedică și sprijin educațional pentru elevii cu deficiențe de auz:
– 40 de elevi cu deficiențe auditive.

 

Program tip ”Școala părinților”
– 310 părinți vor beneficia de sesiuni de formare

 

Cursuri ”A doua șansă”
– 75 persoane își vor finaliza studiile

 

Formare profesională pentru cadrele didactice
– 75 de profesori instruiți în domeniile: Educație creativă, Logopedie și Mediator Social

 

Prin intermediul proiectului, Asociația Vasiliada oferă copiilor masa de prânz și burse semestriale. De asemenea, toate materialele didactice folosite de cadrele didactice sunt asigurate.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiție 10i, Obiectivele specifice 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.