IRENE -Innovative Religious Education NEtwork: educating to the religious diversity

IRENE -Innovative Religious Education NEtwork: educating to the religious diversity

În cadrul proiectului „Innovative Religious Education NEtwork: educating to the religious diversity” (acronim IRENE), finanțat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate Strategice va avea loc, în Venetia, Italia, un curs de formare privind metode de predare a religiei, în perioada 26 iunie – 2 iulie 2022 (5 zile de curs și 2 pentru calatorie).  Cunoașterea limbii engleze va fi considerată un avantaj în cadrul procesului de selecție. Persoanele interesate sunt rugate să contacteze Asociatia Vasiliada.