IRENE -Innovative Religious Education NEtwork: educating to the religious diversity

IRENE -Innovative Religious Education NEtwork: educating to the religious diversity

În cadrul proiectului „Innovative Religious Education NEtwork: educating to the religious diversity” (acronim IRENE), finanțat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate Strategice va avea loc, în Joensuu, Finlanda, un curs de formare privind metode de predare a religiei, în perioada 21 august – 27 august 2022 (5 zile de curs și 2 pentru călătorie). Persoanele interesate sunt rugate să contacteze Asociatia Vasiliada.