Opoziţie comunitară împotriva evenimentelor dezastruoase

(* proiectul se află în perioada de sustenabilitate)

 

Obiectiv: Creșterea capacității locale în zonele rurale de granițe ale României –Bulgariei de prevenire a dezastrelor prin dezvoltarea unităților de voluntari extinse.

 

Parteneri:

– Free Youth Centre (FYC), districtul Vidin;

– Crucea Roșie din Sofia, Bulgaria;

– Crucea Roșie din Dolj, România.

 

Rezultate

 

– 200 de voluntari din unitățile de voluntari ale autorităților locale, au fost instruite pentru a interveni eficient în cazul unor calamități naturale;

– 120 de responsabili din administrația locală pregatiți pentru managementul riscului;

– 20 de comunități locale din România și Bulgaria mai bine pregatite pentru combaterea dezastrelor.

 

Proiect cofinanțat de ¬Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria.