Povestea noastră

Povestea Vasiliada

Asociaţia Vasiliada este una dintre cele mai reprezentative organizații nonguvernamentale, cu caracter social din sud-vestul României, înfiinţată sub patronajul Mitropoliei Olteniei, avându-l ca Preşedinte de onoare pe Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

 

Constituirea asociaţiei a avut loc pe data de 20 februarie 2001, dobândind personalitate juridică prin Hotărârea Judecătorească nr. 45 din 14 iunie 2001 şi fiind înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr. 28/18.06.2001.

 

De la înființare și până în prezent, Vasiliada a dezvoltat programe și proiecte sociale, pentru numeroase categorii de persoane aflate în dificultate, precum:

 

– Copii aflați în risc de abandon școlar;

– Copii cu cerințe educaționale speciale;

– Copii supuși diferitelor forme de abuz/risc social;

– Persoane fără adăpost;

– Persoane cu dizabilități;

– Persoane vârstnice aflate în dificultate;

– Persoane/comunități afectate de calamități naturale;

– Familii cu risc de excluziune socială;

– Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;

– Victime ale violenței domestice;

– Persoane de etnie romă cu risc de marginalizare socială.

 

Viziunea Asociaţiei Vasiliada este o lume în care nimeni nu se simte singur şi părăsit, o societate în care oamenii traiesc demn si responsabil, iar atunci când doresc mai mult o fac cu discernământ, responsabilitate și dragoste față de Dumnezeu și față de semeni.

 

Valorile Asociaţiei Vasiliada:

– Credinţa;

– Dragostea;

– Solidaritatea;

– Responsabilitatea;

– Implicarea;

– Valorizarea;

– Profesionalismul;

– Onestitatea.

 

Misiunea Asociaţiei Vasiliada este oferirea de servicii sociale persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunităţilor aflate în situaţii de dificultate sau generatoare de marginalizare/excluziune socială, având la bază dragostea faţă de semeni.

 

Scopul Asociaţiei Vasiliada este sprijinirea persoanelor aflate în dificultate şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în special ale categoriilor sociale defavorizate, din Sud-Vestul României.

 

Obiective

 

Asociaţia Vasiliada îşi desfăşoară activitatea în domeniile social, educaţional, medical şi al dezvoltării comunitare. Principalele noastre obiective sunt:

– Furnizarea de servicii sociale primare şi specializate, precum şi servicii de îngrijire social-medicală conform prevederilor legale în vigoare;

– Inițierea de programe și proiecte sociale pentru îmbunătățirea calități vieții persoanelor/comunităților aflate în situație de vulnerabilitate;

– Crearea şi menţinerea unor reţele de suport, la nivel comunitar, pentru persoanele sau grupurile sociale care se află în situaţii de dificultate;

– Colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, organisme ale admnistraţiei publice centrale şi locale, precum şi alte instituţii de stat sau private care  desfăşoară activităţi în domeniu;

– Informarea opiniei publice cu privire la problematica socială, în scopul educării şi sensibilizării acesteia, prin: organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde, dezbateri, etc.; editarea de publicaţii (reviste, broşuri, pliante), materiale audio-video, materiale în format electronic; desfăşurarea de campanii publice în vederea implicării comunităţii în rezolvarea unor probleme sociale;

– Participarea activă la elaborarea şi aplicarea politicilor sociale, strategiilor şi planurilor de acţiune la nivel naţional, judeţean şi local;

– Efectuarea de studii şi cercetări sociale referitoare la diferite problematici şi fenomene sociale.

 

Asociația Vasiliada este membru activ al comunității locale prin prezența în diferite organisme și consilii locale, județene și naționale cu responsabilități în acest domeniu precum:

– Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2014-2020 (reprezentant cu drept de vot al regiunii Sud-Vest Oltenia);

– Comisia Județeană pentru Incluziune Socială Dolj;

– Pactul Teritorial Sud-Vest Oltenia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Incluziune Socială, Asociația pentru Acțiuni de Combatere a Sărăciei și Excluziunii Sociale.

 

Asociația Vasiliada este acreditată/licențiată ca furnizor privat de:

– Servicii sociale;

– Formare profesională;

– Servicii de consiliere profesională și mediere a muncii.

 

În anul 2016, Asociația Vasiliada a fost desemnată ”Instituția Anului” în domeniul asistenței sociale, de către Colegiul Național al Asistenților Sociali din România în cadrul Galei Naționale a Excelenței in Asistența Socială.

 

Din anul 2008, Asociația Vasiliada este membru fondator al Federației Filantropia, o organizație nonprofit care funcționează cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, și care reunește cele mai active organizații nonguvernamentale care activează în domeniul social, cu binecuvântarea și în parteneriat cu Biserica Ortodoxă Română.

 

ASOCIAȚIA VASILIADA este înregistrată în Registrul entităţilor pentru care se acordă deduceri fiscale – Decizia ANAF nr. 705002 din 10.04.2019