„Reducerea Excluziunii în G.A.L. SUDOLT (R.E.G.A.L. SUDOLT)”

Obiectivul proiectului – pilotarea unor măsuri inovative de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile şi a excluziunii socio–economice în comunităţile locale din cadrul Grupului de Acţiune Locală (G.A.L.) SUDOLT.

 

Parteneri:

 

– Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.)

– Universitatea Arctică a Norvegiei din Tromso

– Asociația Terre des hommes

– Primăria Comunei Urzicuța

 

Rezultate

 

– 1 Reţea judeţeană de Consilii Comunitare Consultative;

– 300 de reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai sectorului privat şi societăţii civile au dobândit cunoştinţe noi şi specifice, ca rezultat al participării lor la activitaţi de informare şi activităţi de tip reţea;

– 230 profesioniști, inclusiv de etnie romă, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene şi ai sectorului privat şi societăţii civile au dobândit cunoştinţe noi şi specifice, ca rezultat al participării lor la sesiuni de formare;

– 1 strategie incluzivă de dezvoltare locală şi 3 planuri de acţiune ale unor Consilii Comunitare Consultative din teritoriul GAL Sud-Olt realizate.

 

Indicatori specifici proiectului:

 

– 30 de angajaţi din primării și preoţi din teritoriul GAL Sud-Olt au fost certificaţi ca mediatori sociali; 50 de specialişti ai entităţilor publice (cadre didactice, bibliotecari, angajaţi ai căminelor culturale) şi membri ai grupurilor de iniţiativă locale din GAL SUDOLT au fost certificați ca animatori sociali;

– 15 persoane din primării, ONG-uri, alte entităţi locale au fost certificaţi ca evaluatori de proiecte;

– de la 105 persoane, specialisti ai entitaţilor publice (cadre didactice, angajaţi ai căminelor culturale, specialişti APL), reprezentanți ONG, au fost certificaţi în managementul de caz în protecţia copilului;

– 30 persoane din persoane din primării, ONG-uri şi reprezentanți ai sectorului privat din GAL SUDOLT au fost certificaţi ca manageri de proiect;

– un centru regional pentru incluziune socială a fost înfiinţat la Craiova

 

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială;