Rețeaua Școlilor Sigure

Obiectiv – creșterea gradului de conștientizare în domeniul prevenirii eficiente a riscurilor prin educare formală și informală a copiilor și tinerilor în zona de graniță – creearea și promovarea unei rețele internaționale de 20 “Școli sigure” – un nou model pentru opoziția împotriva dezastrelor.

 

Parteneri

 

– Asociația ”Free Youth Centre”

– Regional Network for Innovative Education

 

Rezultate

 

– 20 de autorități școlare pregătite pentru un mai bun management al riscului în școlile lor;

– 80 de profesori pregătiți pentru consiliere metodică în educarea împotriva dezastrelor în școlile lor;

– 40 de psihologi pregatiți pentru a reacționa în caz de dezastru în sprijinul victimelor;

– 40 de profesori pregatiți pentru cluburile liderilor de voluntari;

– 640 de voluntari tineri pregatiți pentru acțiune în caz de dezastru (viitori membri ai unităților locale de voluntari);

 

Proiect cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria