Te.D2 – Terapie Asistată de Animale

Principalul obiectiv al proiectului este să dezvolte un program de formare acreditat, pentru profesia de conductor canin/terapie cu sprijinul câinilor .

 

Parteneri

 

– N.E.T. Asociația pentru Educația în Rețea și Formare – Italia;

– Unitatea locală de sănătate ULSS 4 Alto Vicentino – Italia;

– „Asociația pentru educație cercetare și consultare” – Lithuania;

– EPRALIMA_Scoala profesională din Alto Lima, C.I.P.R.L. – Portugalia;

– Grupul Geminarie – Malta • Asociația „Social Asocrom” – Spania

 

Rezultate

 

– 1 studiu comparativ, aplicat;

– 1 curriculă de training adaptată și aplicată;

– cel puțin 1 curs de formare implementat/partener;

– 3 evenimente de diseminare organizate/partener;

 

Proiect finanțat prin programul U.E Erasmus +