Trans-FORMARE pentru o viață mai bună în mediul rural

Obiectiv – facilitarea accesului persoanelor inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă și ocupate cu agricultura de subzistență la serviciile de informare, consiliere, orientare și formare profesională din mediul rural din județele Dolj și Gorj, Regiunea SV Oltenia în vederea creșterii nivelului de calitate a vieții și a accesului la ocupare în activități non-agricole.

 

Rezultate

 

– 352 de persoane participante la programe de formare profesională;

– 434 de persoane au beneficiat de servicii integrate, precum: informare, consiliere, orientare profesională;

– 5 cursuri de formare profesională, în următoarele meserii: ingrijitor bătrâni la domiciliu, lucrător în structuri pentru construcții, frizer, brutar și antreprenor.

 

Proiectul a fost finanțat în cadrul programului POSDRU 2017-2013, Axa prioritară 5, Domeniul Major de Intervenție 5.2 – Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale, în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi dezvoltarea forţei de muncă.