Proiect: „Începe cu Tine: Educație, Prevenție, Acțiune împotriva Infracționalității”

Beneficiar: Asociația Vasiliada Craiova

Perioada de implementare: 06 iunie – 07 decembrie 2024

Finanțator: Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Valoare grant: 263.240,97 lei

Finanțare nerambursabilă: 236.916,88 lei

Cofinanțare: 26.324,09 lei

Scopul proiectului

Creșterea accesului la o mai bună cunoaștere asupra pericolului criminalității în rândul a 140 de copii și tineri din orașele Craiova și Filiași și din mediul rural, Lipovu și Urzicuța prin participarea lor la Workshop-uri de Educație Juridică și Consiliere în vederea dezvoltării abilităților și cunoștințelor legate de modul de conștientizare, sesizare și raportare a unor fapte de violență, consumul și traficul de droguri,traficul de persoane pe parcursul a 6 luni de proiect.

Locații implementare: Craiova, Filiași, Lipovu, Urzicuța, județul Dolj

Beneficiari: Copii și tineri cu vârste între 10-17 ani.

Obiectivele proiectului:

OS.1

Educarea juridică a 110 copii și tineri proveniți din Craiova, Filiași, Lipovu și Urzicuța, județul Dolj prin intermediul a 20 de workshop-uri interactive și 4 excursii tematice derulate in-door și out-door pentru dezvoltarea abilitățior și aptitudinilor pro-active și de însușire a unor metode și tehnici de identificare, sesizare și raportare a faptelor de infracționalitate violență, consum și trafic de droguri, trafic de persoane, derulate în lunile iulie-noiembrie;

OS.2

Prevenirea consecințelor violenței, consumului și traficului de droguri și a criminalitătii în rândul a 30 de copii și tineri cu vârste între 10-17 ani din Craiova, Filiași și două localități din mediul rural Lipovu și Urzicuța, județul Dolj prin oferirea a 20 sesiuni de consiliere psihologică și 4 excursii tematice cu scopul dezvoltării unor abilități sociale și de viață care să îi ajute să evite implicarea în comportamente infracționale.

OS.3

Informarea și conștientizarea grupului țintă și a publicului de la nivel local, regional și național asupra pericolului creșterii infracționalității privind violența, consumul și traficul de droguri prin distribuirea a 2500 de pliante, 150 de afișe, 1 site web, 1 expoziție de fotografie, 1 Campanie de conștientizare, 1 spot audio, 1 conferință derulate în perioada iunie-noiembrie.

 • Rezultatele proiectului:

  • 140 de copii și tineri din Craiova, Filiași, Lipovu și Urzicuța instruiți în domeniul educației juridice și prevenirea criminalității;
  • 1 site web-site al proiectului cu trei secțiuni: Educație Juridică, Prevenirea Criminalității și pentru activitățile proiectui;
  • 3300 de utilizatori care au accesat site-ul proiectului în vederea informării;
  • 20 de sesiuni de instruire;
  • 1 excusie la București – Vizitarea Parlamentului României
  • 2500 de pliante și 150 de afișe distribuite în comunități și beneficiarilor;
  • 1 expoziție de fotografie
  • 1 Campanie de conștientizare- Flashmob
  • 1 spot audio
  • 1 conferință

Anunțuri din presa scrisă

Toate articolele

RADIO OLTENIA CRAIOVA

MITROPOLIA OLTENIEI

GAZETA DE SUD

ASOCIATIA VASILIADA

ASOCIATIA VASILIADA

GAZETA DE SUD

JURNALUL OLTENIEI

Anunțuri din presa audio

Toate articolele

RADIO OLTENIA CRAIOVA

RADIO OLTENIA CRAIOVA

RADIO HORION

RADIO TRINITAS

RADIO OLTENIA CRAIOVA

Radio Trinitas

Anunțuri utile

16 Iulie 2024

Asociația Vasiliada
WORKSHOP-URI PRIN EXPERIENȚIERE ȘI DESCOPERIRE

Asociația Vasiliada, implementează în perioada iunie-decembrie 2024, proiectul „Începe cu Tine: Educație, Prevenție, Acțiune împotriva Infracționalității” finanțat de Agenția pentru Recupererea Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) cu suma de 263.240,97 lei din care, cofinanțarea în valoare de 26.324,09 lei, este asigurată de Asociația Vasiliada.
Proiectul are ca scop creșterea accesului la o mai bună cunoaștere asupra pericolului criminalității în rândul a 140 de copii și tineri din orașele Craiova și Filiași și din mediul rural, Lipovu și Urzicuța, județul Dolj, prin participarea lor la Workshop-uri de Educație Juridică și Consiliere în vederea dezvoltării abilităților și cunoștințelor legate de modul de conștientizare, sesizare și raportare a unor fapte de violență, consumul și traficul de droguri,traficul de persoane pe parcursul a 6 luni de proiect.

În cadrul proiectului, una dintre activitățile principale și care va începe în data de 23 iulie 2024 este cea legată de organizarea unor ateliere (workshop-uri), oferite gratuit copiilor si tinerilor participanți la program.
Această activitate se va desfășura pe parcursul a 5 luni și va consta în susținerea de către instructori și psiholog a 20 de workshop-uri.

Sesiunile de instruire pe tema educației juridice și prevenirea criminalității, vor fi realizate sub forma unor workshop-uri interactive, IN-DOOR, OUT-DOOR și care să încurajeze participanții să exploreze subiecte și să-și dezvolte abilitățile prin activități practice și reflecție personală.

Acestea vor oferi oportunități de învățare activă și colaborare într-un mediu sigur și stimulativ.

Subiectele vor fi legate de prevenirea riscurilor pe care le presupune violența fizică, psihologică și socială, consumul și traficul de droguri asupra comportamentelor și traficul de persoane.

Prin intermediul acestor workshop-uri, se va urmări dezvoltarea abilitățior și aptitudinilor de către copii și tineri a unor metode și tehnici de identificare, sesizare și raportare a faptelor de infracționalitate menționate mai sus.

Cei 140 de participanți, membri ai grupului țintă vor fi îndrumați și ghidați de către cei 3 instructori, 1 psiholog și 5 voluntari ai asociației.

Pentru mai multe detalii, beneficiarii și potențialii beneficiari pot accesa următoarele pagini de internet ale proiectului:

https://www.asociatiavasiliada.ro/proiect-incepe-cu-tine-educatie-preventie-actiune-impotriva-infractionalitatii/
https://www.asociatiavasiliada.ro/educatie-juridica/
https://www.asociatiavasiliada.ro/prevenirea-criminalitatii/

Sau ne pot suna la numărul de telefon: 0351.178.358 sau 0749.402.147

Identificarea, recrutarea, selecția grupului țintă, realizarea paginii de site și pregătirea pentru workshop-uri

Proiectul „Începe cu Tine: Educație, Prevenție, Acțiune împotriva Infracționalității” finanțat de Agenția pentru Recupererea Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) se află în plin proces de desfășurare.
Proiectul a început cu activitatea de identificare, recrutare și selecție a grupului țintă, copii și tineri cu vârste între 10 – 17 ani din localitățile Craiova, Filiași, Lipovu și Urzicuța, urmată de lansarea celor 3 pagini web ale proiectului „Educație Juridică, Prevenirea Crimanlității și Proiect”.
https://www.asociatiavasiliada.ro/proiect-incepe-cu-tine-educatie-preventie-actiune-impotriva-infractionalitatii/
https://www.asociatiavasiliada.ro/educatie-juridica/
https://www.asociatiavasiliada.ro/proiect-incepe-cu-tine-educatie-preventie-actiune-impotriva-infractionalitatii/

Cei care doresc să înscrie copiii și tinerii în program, o pot face accesând informații despre proiect pe site-ul asociației vasiliada www.asociatiavasiliada.ro sau pot suna la numerele de telefon existente la date de contact.
„Discuțiile cu reprezentanții școlilor și primăriior funcționează foarte bine, avem acceptul dumnealor de a posta afișe și de a distribui pliante în interiorul comunităților. Este o activitate ce presupune deplasări ale instructorilor și psihologului în teren pentru o selecție eficientă a grupului țintă și pentru încadrarea corectă în indicatorii proiectului.
Încă de la mijlocul lunii acesteia, ne pregătim să derulăm workshop-urile privind violența (fizică, verbală, psihică) ce poate avea loc în familie, școală și comunitate; workshop-uri de învățare a copiilor și tinerilor despre cât de nocive sunt drogurile sau capcana de a fi traficat.
Este un proiect prin care îndemnăm la conștientizarea faptelor, educația juridică și prevenirea infracționalităților”, precizează Managerul Proiectului, Mihail Florin Sabin.

Galerie proiect

Proiect cofinanțat din valorificarea activelor confiscate în proceduri penale prin programul de finanțări nerambursabile al ANABI!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

ASOCIAȚIA VASILIADA

Date contact