Anunț de atribuire pentru procedura de cumpărare directă – servicii experți facilitatori și formare

Anunț de atribuire pentru procedura de cumpărare directă – servicii experți facilitatori și formare

Anunț de atribuire pentru procedura de cumpărare directă – servicii experți facilitatori și formare

Proiect: “Retea Regionala pentru Coeziune Sociala”, cod proiect: 16.5.2.001

Denumirea si adresa achizitorului: ASOCIATIA VASILIADA
Adresă: str. Fratii Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

Procedura de achizitie: CUMPARARE DIRECTA

Data publicarii anuntului de participare: 26.02.2018

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut pentru fiecare lot.

Denumirea ofertantului castigator si numarul contractului de prestari servicii:

Prestator SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL, Contract servicii LOT 1: 306/14.03.2018

Prestator SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL, Contract servicii LOT 2: 307/14.03.2018

Prestator SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL, Contract servicii LOT 2: 308/14.03.2018

Valoarea contractului:

Valoarea contractului LOT 1: 7650 lei, TVA 1453,50 lei.

Valoarea contractului LOT 2: 21450 lei, TVA 4075,50 lei.

Valoarea contractului LOT 3: 1530 lei, TVA 290,70 lei.

Sursa de finantare: Sursa de finantare este Programul INTERREG V-A Romania – Bulgaria,

Axa prioritara 5 – “An efficient region”,

Obiectivul Specific 5.1 – “ To increase cooperation capacity and the efficiency of public institutions in a CBC context”

Proiect “Retea Regionala pentru Coeziune Sociala”

Cod proiect: 16.5.2.001.