Noutati

Titlul: „Începe cu Tine: Educație, Prevenție, Acțiune împotriva Infracționalității” Beneficiar: Asociația Vasiliada Craiova Perioada de implementare: 06 iunie - 07 decembrie 2024 Finanțator: Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate Valoare grant: 263.240,97 lei Finanțare nerambursabilă: 236.916,88 lei Cofinanțare: 26.324,09 lei Scopul proiectului: Creșterea accesului la o mai bună cunoaștere asupra pericolului...

Titlul proiectului: „Începe cu Tine: Educație, Prevenție, Acțiune împotriva Infracționalității” Beneficiar: Asociația Vasiliada Data de începere: 01 iunie 2024 Dată de finalizare:30 noiembrie 2024 Valoarea totală nerambursabilă: 263.240,97 lei ...

Asociația Vasiliada a început derularea proiectului „Innovative Religious Education NEtwork: educating to the religious diversity” (acronim IRENE), finanțat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate Strategice. Proiectul își propune să îmbunătățească metodele de predare a religiei în spiritul multiculturalismului și să faciliteze schimbul de...

Anunț de atribuire pentru procedura de cumpărare directă - servicii experți facilitatori și formare Proiect: “Retea Regionala pentru Coeziune Sociala”, cod proiect: 16.5.2.001 Denumirea si adresa achizitorului: ASOCIATIA VASILIADA Adresă: str. Fratii Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania Procedura de achizitie: CUMPARARE DIRECTA Data publicarii anuntului de participare: 26.02.2018 Criteriul...

Anunț de participare pentru procedura de cumpărare directă - servicii in cadrul proiectului "Rețea Regională pentru Coeziune Socială" Cod proiect: 16.5.2.001 1. Denumirea, adresa, nr, de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale achizitorului: ASOCIATIA VASILIADA Adresă: str. Fratii Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania...

Asociația Vasiliada implementează în perioada 01 Ianuarie – 31 Decembrie 2018 Proiectul „Subvenție Legea 34/1998”. Proiectul este finanțat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și vine în sprijinul beneficiarilor Centrului Social de Urgență pentru persoane fără adăpost „Sf. Vasile”. În data de 31.01.2018 a fost organizată,...