Comunicat de presă

Titlul proiectului: „Începe cu Tine: Educație, Prevenție, Acțiune împotriva Infracționalității”

Beneficiar: Asociația Vasiliada

Data de începere: 01 iunie 2024

Dată de finalizare:30 noiembrie 2024

Valoarea totală nerambursabilă: 263.240,97 lei