Implementare proiect


Titlul: „Începe cu Tine: Educație, Prevenție, Acțiune împotriva Infracționalității”
Beneficiar: Asociația Vasiliada Craiova
Perioada de implementare: 06 iunie – 07 decembrie 2024
Finanțator: Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
Valoare grant: 263.240,97 lei
Finanțare nerambursabilă: 236.916,88 lei
Cofinanțare: 26.324,09 lei

Scopul proiectului: Creșterea accesului la o mai bună cunoaștere asupra pericolului criminalității în rândul a 140 de copii și tineri din orașele Craiova și Filiași și din mediul rural, Lipovu și Urzicuța prin participarea lor la Workshop-uri de Educație Juridică și Consiliere în vederea dezvoltării abilităților și cunoștințelor legate de modul de conștientizare, sesizare și raportare a unor fapte de violență, consumul și traficul de droguri,traficul de persoane pe parcursul a 6 luni de proiect.

Obiectivele proiectului:
OS.1: Educarea juridică a 110 copii și tineri proveniți din Craiova, Filiași, Lipovu și Urzicuța, județul Dolj prin intermediul a 20 de workshop-uri interactive și 4 excursii tematice derulate in-door și out-door pentru dezvoltarea abilitățior și aptitudinilor pro-active și de însușire a unor metode și tehnici de identificare, sesizare și raportare a faptelor de infracționalitate violență, consum și trafic de droguri, trafic de persoane, derulate în lunile iulie-noiembrie;

OS.2: Prevenirea consecințelor violenței, consumului și traficului de droguri și a criminalitătii în rândul a 30 de copii și tineri cu vârste între 10-17 ani din Craiova, Filiași și două localități din mediul rural Lipovu și Urzicuța, județul Dolj prin oferirea a 20 sesiuni de consiliere psihologică și 4 excursii tematice cu scopul dezvoltării unor abilități sociale și de viață care să îi ajute să evite implicarea în comportamente infracționale.

OS.3: Informarea și conștientizarea grupului țintă și a publicului de la nivel local, regional și național asupra pericolului creșterii infracționalității privind violența, consumul și traficul de droguri prin distribuirea a 2500 de pliante, 150 de afișe, 1 site web, 1 expoziție de fotografie, 1 Campanie de conștientizare, 1 spot audio, 1 conferință derulate în perioada iunie-noiembrie.

Rezultate
• 140 de copii și tineri din Craiova, Filiași, Lipovu și Urzicuța instruiți în domeniul educației juridice și prevenirea criminalității;
• 1 site web-site al proiectului cu trei secțiuni: Educație Juridică, Prevenirea Criminalității și pentru activitățile proiectui;
• 3300 de utilizatori care au accesat site-ul proiectului în vederea informării;
• 20 de sesiuni de instruire;
• 1 excusie la București – Vizitarea Parlamentului României
• 2500 de pliante și 150 de afișe distribuite în comunități și beneficiarilor;
• 1 expoziție de fotografie
• 1 Campanie de conștientizare- Flashmob
• 1 spot audio
• 1 conferință